Skip navigation links
Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden
Yatırımcı Kılavuzu
Türkiye’ye Giriş
Çalışma İzni
Oturma İzni
İstisnai Vatandaşlık Edinimi
Türkiye'de İş Kurmak
Varlık Devri
Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti
Finansmana Erişim
Teşvikler
Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
İstihdam Koşulları
İş Sözleşmesinin Feshi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Vergiler
Yatırım Bölgeleri
Demografi
Düzenleme ve Denetleme Kurumları
Makroekonomik Göstergeler
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım
Dış Ticaret
Yatırım Mevzuatı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Demografi 

GMT+3 zaman diliminde yer alan Türkiye, hem batıdaki hem de doğudaki ülkelerle aynı iş günü içinde iletişim kurma olanağına sahiptir. 

 

Nüfus

 

Türkiye nüfusu demografik açıdan ülke ekonomisi üzerinde son derece olumlu bir etkiye sahip olup yatırımcılar için pek çok fırsat sunmaktadır. Avrupa’da yaşlanan ve azalan nüfus gibi önemli zorluklarla karşı karşıya olan yatırımcılar, Türkiye'nin genç ve eğitimli nüfusunu önemli bir avantaj olarak değerlendirmektedir. Türkiye, güçlü iş gücü piyasası ve canlı iç pazarın temellerini oluşturan genç, dinamik ve artan nüfusuyla benzersiz fırsatlar sunmaktadır.

 

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2017 yılında 80,8 milyon olan Türkiye nüfusunun 2023 yılında 86,9 milyona, 2040 yılında ise 100,3 milyona ulaşması beklenmektedir. Nüfusun büyüme ivmesini sürdürerek 2069 yılında zirve noktası olan 107,6 milyona ulaşacağı öngörülmektedir.

 

Nüfus Tahminleri – 2018-2080 (milyon)

Kaynak: TÜİK

 

2017 yılında nüfusunun yarısı 31,7 yaşın altında olan Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahiptir.

 

Nüfus-Yaş Grubu Piramidi – 2017

Kaynak: TÜİK

 

Son on yılda, Türkiye’deki yaş bağımlılık oranı düşüş göstermeye devam ederek kamu harcamalarında sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim alanları için daha yüksek bütçe ayrılmasını sağlamıştır.

 

Bölgeye Göre Yaş Bağımlılık Oranı (% çalışan nüfus) – 2017

Ülkeye Göre Yaş Bağımlılık Oranı (% çalışan nüfus) – 2017

Kaynak: Dünya Bankası

 

İş Gücü

 

Türkiye, 31,6 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa’nın üçüncü en büyük iş gücü havuzunu oluşturmaktadır.

 

Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus, iş gücünün büyümesindeki en önemli faktör olarak ülkenin rakiplerine kıyasla üst sıralarda yer almasına katkı sağlamıştır. Türkiye aynı zamanda AB ülkelerine kıyasla iş gücündeki en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiştir.

 

İş Gücü – 2017

 

Kaynak: OECD, Dünya Bankası, TYDTA, NA: Mevcut değil

 

Yıllık Ortalama İşçi Verimliliği Artışı (%)

Kaynak: OECD

 

Türkiye’de büyük bir hızla artan sayıdaki üniversiteler ülkedeki üniversite mezunu sayısının yükselmesini sağlayarak genç nüfus ve geniş iş gücünün kalifiye iş gücüne dönüşmesini sağlamaktadır.

 

  • Yüksek öğrenim gören 6,7 milyonu aşkın öğrenci
  • Üniversitelerden yılda yaklaşık 800.000 mezun
  • Dünya standartlarında mühendislik eğitimi

 

Üniversite ve Üniversite Mezunu Sayısı

Kaynak: YÖK

 

Nitelikli İş Gücü Bulunabilirliği – 2017


Kaynak: IMD, IMD Dünya Rekabetçilik Yıllığı Yönetici Görüşleri Anketi (0-10)

 

Yetkin Üst Düzey Yöneticiler – 2017

Kaynak: IMD, IMD Dünya Rekabetçilik Yıllığı Yönetici Görüşleri Anketi (0-10)

 

Kalifiye Mühendisler – 2017

Kaynak: IMD, IMD Dünya Rekabetçilik Yıllığı Yönetici Görüşleri Anketi (0-10)

 

Şehirleşme

 

Türkiye’de, ürettiği mal ve hizmet ile ekonomik büyüme ve sosyal gelişimin lokomotifleri konumunda olan ve nüfusu 1 milyonu aşan 22 şehir bulunmaktadır. İstanbul, Avrupa’nın en yüksek nüfuslu şehridir.

 

Şehir

Nüfus (2017)

İstanbul

15.029.231

Ankara

5.445.026

İzmir

4.279.677

Bursa

2.936.803

Antalya

2.364.396

Adana

2.216.475

Konya

2.180.149

Gaziantep

2.005.515

Şanlıurfa

1.985.753

Kocaeli

1.883.270

Mersin

1.793.931

Diyarbakır

1.699.901

Hatay

1.575.226

Manisa

1.413.041

Kayseri

1.376.722

Samsun

1.312.990

Balıkesir

1.204.824

Kahramanmaraş

1.127.623

Van

1.106.891

Aydın

1.080.839

Denizli

1.018.735

 

Kaynak: TÜİK