Skip navigation links
Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden
Yatırımcı Kılavuzu
Türkiye’ye Giriş
Çalışma İzni
Oturma İzni
İstisnai Vatandaşlık Edinimi
Türkiye'de İş Kurmak
Varlık Devri
Türkiye'de İş Yapmanın Maliyeti
Finansmana Erişim
Teşvikler
Çalışanlar ve Sosyal Güvenlik
İstihdam Koşulları
İş Sözleşmesinin Feshi
Sosyal Güvenlik Sistemi
Vergiler
Yatırım Bölgeleri
Demografi
Düzenleme ve Denetleme Kurumları
Makroekonomik Göstergeler
Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım
Dış Ticaret
Yatırım Mevzuatı
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırım 

Türkiye'nin kaydettiği etkileyici büyüme performansı ve son on yılda uygulamaya aldığı yapısal reformlar, ülkenin pek çok uluslararası yatırımcının radarına girmesini sağlamıştır.

 

EYnin Avrupa Ülke Çekiciliği Araştırması'na göre 2017 yılında Türkiye, 2016 yılına kıyasla 3 sıra yükselerek Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) açısından Avrupa’daki en popüler 7. ülke konumuna gelmiştir. Türkiye 2017 yılında, bir önceki yıla oranla %66 artışla 229 adet projeye ev sahipliği yapmış ve aynı zamanda Avrupa’da gerçekleştirilen DYY projelerinde %3 paya sahip olmuştur.

 

Türkiye’de DYY Girişi (Kümülatif - milyar ABD doları)

 

Türkiyedeki toplam DYY girişi 2002 yılına kadar sadece 15 milyar ABD doları seviyesinde yer alırken, bu rakam 2003-2017 döneminde 193 milyar ABD doları seviyelerine yükselmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

 

Türkiye’de Sektörlere Göre DYY Girişi

 

Finans ve imalat, son 15 yılda Türkiyede en fazla DYY çeken sektörler olurken, ilgi gören sektörlerde Türkiye’nin küresel değer zincirinde daha üst sıralarda yer almaya yönelik 2023 yılı vizyonu doğrultusunda önemli bir çeşitlenme kaydedilmiştir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

 

Türkiye’de Ülkelere Göre DYY Girişi

Son 15 yılda Türkiye’
deki DYY girişinin büyük bir kısmı Avrupa, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gerçekleşirken, Asya'nın payı da belirgin bir şekilde artış göstermektedir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

 

Uluslararası Sermayeli Şirketler

 

Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı 2002 yılında 5.600 iken, 2017 yılı sonunda 58.400’e ulaşmıştır.

 

Uluslararası Sermayeli Şirketler (‘000)

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı