Skip navigation links
Altyapı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar
Finans
Gayrimenkul
İş Hizmetleri
Kimya
Madencilik ve Metal
Makine
Otomotiv
Savunma ve Havacılık
Tarım ve Gıda
Turizm
Yaşam Bilimleri
Bu sayfa yazıcı önizleme sayfasıdır.
Sayfaya geri dönmek için tıklayın.
Sayfayı yazdır
 

İş Hizmetleri 

Türkiye'nin Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın kesişim noktasındaki stratejik konumunun yanı sıra ülkenin mevcut potansiyeli, kişi başı milli gelirindeki artış ve genç ve artan geniş nüfusu, Türkiye'deki iş hizmetleri sektörünün gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Türkiye'nin mühendislik ve mimarlık alanlarında danışmanlık, teknik test ve çağrı merkezleri gibi geniş bir yelpazeye yayılan iş hizmeti kollarında önemli düzeyde deneyimi bulunmaktadır. Ülke aynı zamanda denetim ve muhasebe, hukuk müşavirliği ve danışmanlık gibi bilgiye dayalı alanlarda da uzmanlığa sahiptir.

 

Mühendislik ve Mimari Proje Danışmanlığı

 • Türkiye'deki mühendislik ve mimari proje danışmanlığı şirketleri mühendislik, mimarlık, tasarım, teknik çizim, şehir planlaması, fen işleri ve çevre hizmetleri alanlarında hizmet sunmaktadır.
 • Nitelikli iş gücü, uluslararası standartlara kıyasla maliyet-etkin hizmet, farklı pazarlar ve proje türlerinde uzmanlık, Türkiye'de sektörü ileriye taşımaya yardımcı olan unsurlardır.
 • Türkiye'de 2015-2016 akademik yılında, üniversitelerin mühendislik ve mühendislik işleri bölümlerinden toplam 33.785 öğrenci, mimarlık ve inşaat ile ilgili bölümlerinden ise 14.585 öğrenci mezun olmuştur.

 

Teknik Test

 • Teknik test pazarı bileşim ve saflık testi, teknik muayene ve kara yolu taşımacılığı gibi çok çeşitli iş kollarında faaliyet göstermektedir.
 • Bu hizmetlerin toplam yıllık cirosu son on yıl içinde yükselen bir grafik çizmiş olup Türkiye'de imalat, otomotiv, kimya, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi sektörler büyümeye devam ettikçe teknik test gereksinimi artacaktır.

 

Çağrı Merkezleri

 • Türkiye'de çağrı merkezi sektörü, 1990'lı yıllarda ülkenin ilk çağrı merkezlerinin açılmasından bu yana ivme kazanmıştır.
 • Türkiye Çağrı Merkezleri Derneği verilerine göre sektörün pazar değeri 2013 yılında 2,9 milyar TL iken 2016 yılında 4,5 milyar TL’ye yükselmiştir. Benzer şekilde, söz konusu dönemde ülke genelindeki çağrı merkezlerinin sayısı 1.124’ten 1.229’a; çağrı merkezlerinde istihdam edilen kişi sayısı ise 70.200’den 85.000’e ulaşmıştır.
 • Çağrı merkezi sektörü, 2023 yılı itibarıyla 300.000 kişilik iş gücüne ulaşmak gibi iddialı bir hedef belirlemiştir.

 

Bilgiye Dayalı Hizmetler

 • Denetim ve muhasebe, hukuk müşavirliği ve danışmanlık gibi bilgiye dayalı hizmetler de Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır.
 • Türkiye'nin canlı ekonomisi ve gelişmiş iş ortamı, ülkedeki yabancı şirketlerin sayısındaki büyük artışın önünü açmıştır.
 • Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin sayısı son on yılda dört kat artarak 2016 yılında 52.700’e ulaşmıştır. Gelişmiş iş ortamıyla birlikte bu artış, Türkiye'de bilgiye dayalı hizmetler sektörünün büyümesini sağlamıştır.
 • Yeni düzenlemeler yürürlüğe girdikçe ve Türkiye AB ile uyumlu standartlara ulaşma hedefini sürdürdükçe, sektör de önemli büyüme kaydetmeye devam edecektir.